Tietosuojaseloste

Liikuntakeskus Korsholm Oy
31.01.2022

Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä on Aki Lindroos, Liikuntakeskus Korsholm Oy, Y-tunnus on 2842773-5. Rekisteristä vastaava henkilö on Aki Lindroos(aki.lindroos(a)bola.fi). Tässä tietosuojaselosteessa viitattujen nettisivujen osoite on www.op-arena.fi

Rekisterit
Asiakasrekisteri: paperinen/sähköinen yhteystietorekisteri sekä sähköinen rekisteri, johon sisältyvät esimerkiksi laskutus ja sähköpostit.Lisäksi meillä on varaavuoro kalenteri jossa olemme myös asettaneet säilytysajat henkilötiedoille. Yli vuoden vanhoista varauksista poistetaan henkilötiedot automaattisesti. Kaikissa henkilötietoja koskevissa kysymyksissä varaavuoron osalta yhteydenotot Tomi Väänäseltä :tomi.vaananen(at)varaavuoro.fi

Mitä tietoja kerätään?
Asiakkaista (ja palveluista kiinnostuneista) kerätään etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä postiosoite tai osa näistä.

Miten tietoja kerätään?
Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään heidän viesteistään, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, laskutusta varten, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Google Analytics ja Facebook kerää kävijätietoja, kuten IP-osoitteen ja sivustokäynnit. Sivustot voivat käyttää evästeitä.
Tietojen säilytysajat
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakaspalvelu, asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen, palvelujen toteuttaminen, palvelujen ja tuotteiden markkinointi, toiminnan ja sivustojen kehittäminen, analyysit ja tilastot. Yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen asiakassuhteen ylläpitämiseksi tai viranomaisia varten.

Pääsy rekisteriin
Pääsy rekisteriin on yrityksen työntekijöillä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköiseen rekisteriin rekisteristä vastaava henkilö pääsee kirjautumalla tietokoneelle henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan. Manuaalisen aineiston tietoja ja sähköistä varmuuskopiota säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa.

Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli asiakas haluaa tarkastella hänestä tallennettuja tietoja, tulee hänen esittää yritykselle allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero tai sähköpostiosoite, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta. Ennen kuin voimme luovuttaa tietoja, pyytäjän on todennettava henkilöllisyytensä viranomaisten hyväksymällä henkilöllisyystodistuksella (passi tai henkilökortti).
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämässä kohtuullisessa ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Asiakkaalla on oikeus pyytää yritystä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot asianmukaisiksi ja pyytää poistamaan sellaiset tiedot, joiden säilyttämiseen ei ole oikeusperustetta.

Päivitetty 30.04.2023

VARAUKSET

p. 050 599 9399
myynti@op-arena.fi
» Online Varaus

YHTEYSTIEDOT

Asiakaspalvelu: 050 599 9399
Matildantie 2
65610 Mustasaari


AUKIOLOAJAT

Ma - Pe 16:00 - 21:00

La - Su 12:00 - 21:00, Viikonloppu-tapahtumien aikaan voidaan avata aiemmin.
 

© 2019 OP-Arena.
"No pain, no gain."